تصویر در حال بارگزاری
مدرس برتر تیزهوشان دکتر محمدرضا مهرزادیان

استاد محمدرضا مهرزادیان

مدرس برتر زیست شناسی و علوم تیزهوشان
مدرس برتر تیزهوشان وحید اسدی کیا

استاد وحید اسدی کیا

مدرس برتر هوش و استعداد تحلیلی تیزهوشان
مدرس برتر تیزهوشان محمد برجی اصفهانی

استاد محمد برجی اصفهانی

مدرس برتر ریاضی تیزهوشان
مدرس برتر ریاضی تیزهوشان آرمان احمدی

استاد آرمان احمدی

مدرس برتر ریاضی تیزهوشان