تصویر در حال بارگزاری
مدرس برتر تیزهوشان دکتر محمدرضا مهرزادیان

استاد محمدرضا مهرزادیان

مدرس برتر زیست شناسی و علوم تیزهوشان

مدرس برتر زیست شناسی و علوم تیزهوشان

سایر اعضاء