تصویر در حال بارگزاری
اسدی کیا 1

استاد وحید اسدی کیا

مدرس برتر هوش و استعداد تحلیلی تیزهوشان

مدرس برتر هوش و استعداد تحلیلی تیزهوشان

مولف مجموعه کتاب های مرشد مبتکران

سایر اعضاء