تصویر در حال بارگزاری
مدرس برتر تیزهوشان وحید اسدی کیا

استاد وحید اسدی کیا

مدرس برتر هوش و استعداد تحلیلی تیزهوشان

مدرس برتر هوش و استعداد تحلیلی تیزهوشان

مولف مجموعه کتاب های مرشد مبتکران

سایر اعضاء